Izomrendszer

4.500Ft

  1. A mozgás szervrendszer aktív része, izmok tulajdonságai

-izmok tulajdonságai

-izmok járulékos részei

-harántcsíkolt izom szerkezete

-harántcsíkolt izom működése ( sliding filament theory)

-izom tónusok

– izmok csoportosítása

– izmok mőködésük szerint

  1. Törzs izmai és működésük. Légzési segédizmok

-Trapesius

-Levator scapula

-Latissimus dorsi

-Romboideus

-Serratus anterior-posterior

-Erector Spinea

-Quadratus lumborum

-External-internal Oblique

-Subclavius

-DiaphragmaIntercostalis izmok

 

  1. Felső végtag izmai és működésük

-Subscapularis

-Supraspinatus

-Infraspinatus

-Teres Minor&Major

-Deltoid

-Biceps brachii

-Triceps Brachii

-Brachialis

-Alkar izmok, kéz izmai

 

  1. Az alsó végtag izmai és működésük

-Glteus maximus, medius, minimus

-Piriformis

-Iliopsoas

-Obturator internus&externus

-Quadriceps

-Hamstring

-Adductor

-Sartorius

-Tensor fascia latea

-Triceps surae

-Tbialis anterior&posterior

-Peroneus brevis&longus

-Flexor hallucis&digitorum longus

-Extensor hallucis&digitorum longus

 

  1. A nyak és arc izmai és működésük.

-Sternocleidomastoideus

-Splenius capitis

-Scalenus

-Platysma

-Buccinator

-Szem körüli izmok

-Orr körüli izmok

-Száj körüli izmok

-Fül körüli izmok

Kategória: